La repressió no atura les reivindicacions del Parc Alcosa

Protesta dels veïns del barri valencià de Parc AlcosaEl Parc Alcosa és un barri d’uns 8.000 habitants situat a la perifèria d’Alfafar, ben prop de la ciutat de València, on l’atur és del 30%. Davant d’aquesta realitat, els veïns s’han organitzat.

Divendres dia 13 van fer una mobilització pacífica per reivindicar, entre d’altres coses, una renda bàsica per tots els habitants del barri. L’Ajuntament va enviar la policia i quatre veïns van ser detinguts. Més tard van ser alliberats, però en conflicte continua obert.

El Parc Alosa és un barri obrer format als anys 1960 majoritàriament per persones provinents de l’èxode rural d’Andalusia i Castella La Manxa. Als anys 1980 amb la crisi industrial el Parc Alcosa es veié afectat per uns alts índex d’atur, exclusió social i drogadicció. Per fer-li front es produí entre el veïnat del barri un fenómen d’autoorganització i autoocupació sense parangons. Així fou com va néixer la Cooperativa del Parc Alcosa i la Koordinadora de kol·lectius del Parc. En efecte, davant l’abondament institucional primer posaren a la pràctica l’autogestió de part dels serveis del barri, com ara la neteja i després aconseguiren que l’Ajuntament els reconeguera i els reumnerara com a encarregats d’aquests. Una fita que no ha estat exempta d’amenaces doncs al llarg d’aquest temps els veïns i veïnes del barri han hagut de mobilitzar-se en diferents ocassions per tal de mantenir aquest model. De fet, fa pocs anys, la Cooperativa de neteja protagonitzà, amb el suport del veïnat, una lluita per mantenir el reconeixement municipal que els dugué a iniciar un llarg tancament dins la catedral de València. Darrerament han autoorganitzat també cursets de formació laboral i han exigit a la Conselleria de Treball que se’ls reconeguen, cosa que encara no han assolit.

Amb la crisi la situació al Parc Alcosa s’ha complicat. Avui dia existeix al voltant d’un 30% d’atur al barri. Per això han tornat a fer assemblees massives -al novembre reuniren més de 150 persones- a la plaça dels Somnis, coneguda també com la plaça Vella, i han tornat a prendre la iniciativa. Els veïns i veïnes del Parc Alcosa reclamen a les institucions l’aprovació d’un Pla de Mesures Urgents, entre les quals consta una renda bàsica per tots els habitants del barri que té com a objectiu pal·liar la manca de perspectives a la qual es veu abocada bona part de la població. El passat divendres 13 de març, a les 12h i coincidint amb el mercat, desenes de veïns i veïnes entraren als Serveis d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, anunciant a les funcionàries que havien iniciat una ocupació pacífica que no s’aturaria fins que el consistori no s’avinguera a negociar les seues demandes socials.

Tot i que l’ocupació era manifestament pacífica, a les 14h, hora de tancament de l’oficina, la resposta de l’Ajuntament fou enviar-los a la Policia Local i la Guàrdia Civil per tal de desallotjar-los. Davant això la Koordinadora decidí que hi romangueren persones representatives de les instàncies autoorganitzades del barri: Toni Valero, Verònica Carrizo -del Centre de Xiquets-, Isabel Car -de la Cooperativa de Netja- i Alejandra Gonzàlez -del Centre Juvenil. Les quatre persones foren detingudes, automàticament la Cooperativa de Neteja del barri va decidir aturar els treballs fins que foren alliberats. Una mesura de pressió especialment contundent en un dia de mercat. A hores d’ara les persones detingudes ja han exit al carrer però la Koordinadora de Kol·lectius del Parc ja ha anunciat mobilitzacions de protesta contra la repressió i per tal de conquerir els drets socials que reivindiquen per al barri.