[bar group="860×106"]

Les dones reben els salaris més baixos

L’Institut Nacional d’Estadística espanyol ha publicat les dades dels salaris mitjans referents a 2013 al conjunt de l’estat. Tal com mostra la infografia que hem elaborat L’ACCENT, els salaris més baixos són percebuts majoritàriament per dones. Les dades de salari mitjà són distribuïdes per decils. Això vol dir que s’ordenen de menor a major ingrés i es segmenten en 10 grups exactament amb el mateix nombre de població. D’aquesta manera podem observar les diferències internes entre les diverses capes socials. Aquestes dades no es presenten segmentades per comunitats autònomes.

 

salari mig homes dones decil


[bar group="860×106"]