[bar group="860×106"]

Les universitats van a la vaga el #17N contra les retallades

17nEl 17 de novembre hi ha convocada vaga general d’universitats catalanes. La convocatòria els treballadors l’han feta per les universitats del Principat i els estudiants l’han estesa a tots els centres superiors dels Països Catalans.

Les universitats públiques han patit, els darrers mesos, importants retallades del pressupost que reben. I en els pressupostos del 2012 les retallades s’aprofundiran encara més. La disminució del pressupost està comportant la reducció de plantilles, el tancament d’alguns estudis i un deteriorament dels serveis, principalment la docència. Paral·lelament, els mateixos responsables polítics que promouen les retallades apareixen vinculats a fundacions privades dedicades a la docència i recerca que reben milions d’euros de subvencions públiques.

Per fer front a aquestes retallades i a la privatització de les universitats, la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública), que agrupa estudiants i treballadors, en una Assemblea General d’Universitats el passat 8 d’octubre, va fer una crida a perquè el 17 de novembre es faci vaga general contra les retallades a les universitats. La convocatòria se circumscriu al Principat de Catalunya, però el SEPC l’ha estesa per als estudiants a tots els Països Catalans.

Així que el proper 17 de novembre, Personal d’Administració i Serveis (PAS), Personal Docent i Investigador (PDI) i els estudiants protagonitzaran la primera vaga general de les universitats catalanes promoguda de manera assembleària. I és que assemblees convocades en diverses universitats són les que l’han impulsada i l’estan promovent. Pel que fa als sindicats d’estudiants i treballadors, de moment donen suport a la convocatòria la CGT, el SEPC, l’AEP, l’AJEC i Sindicato de Estudiantes.

Retallades a les universitats del Principat

La Generalitat de Catalunya justifica les retallades per la situació financera que la crisi econòmica ha generat i defensa que l’actual sistema d’universitat pública és insostenible i que cal reformar-lo per fer-lo més compatible amb l’economia de mercat.

La voluntat de transformar les universitats públiques ja s’ha evidenciat en els pressupostos de la Generalitat principatina d’aquest any, que els destinen un total de 688,7 milions d’euros. Aquesta xifra se situa lluny dels 864,6 milions de l’any 2010 i suposa una reducció d’entorn un 20% en el finançament de les universitats públiques procedent de la Generalitat. La reducció ha afectat la totalitat de les universitats, amb una incidència especial en les tres més grans, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. A més, el govern ha continuat sense traspassar a les universitats les quantitats previstes en el Pla de Millora de les Universitats, que pugen també a diversos milions d’euros. Aquest incompliment ja es va produir en els anys 2009 i 2010 i hauria incidit, segons diversos rectorats de les universitats, en els importants dèficits que algunes d’elles arrosseguen.

Andreu Mas-Colell, titular del Departament d’Economia i Coneixement, del qual depenen les universitats, ha insistit reiteradament que cal fer una àmplia reforma a l’ensenyament superior i que aquestes retallades del finançament no són conjunturals, sinó que es consolidaran en el futur. De fet, les informacions de què disposem apunten que els pressupostos de l’any 2012 seran encara més baixos que els actuals, entorn un 5% com a mínim. Davant d’això, els rectorats de les universitats, agrupats en l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) no han volgut protagonitzar cap oposició real a les retallades i han acabat aplicant el que els dictava la Generalitat.

Treballadors i estudiants, víctimes de les retallades

La informació de l’aplicació de les retallades, però, és confusa. La Generalitat i les gerències i equips de govern de les universitats difonen només parcialment algunes de les actuacions més immediates tot assegurant que ni les plantilles, ni la qualitat de la docència ni el caràcter públic de les universitats estan amenaçats. Durant els primers mesos de l’any 2011 sovint les majories de CCOO i UGT en els comitès d’empresa i juntes de personal han jugat també la carta d’evitar l’alarmisme, amagant informació al conjunt de treballadors i als estudiants.

A les diferents universitats, les retallades del pressupost del 2011 s’han distribuït en tres capítols: inversions, despeses corrents i personal. A més, s’han utilitzat els ingressos procedents de matrícules per a compensar la caiguda de finançament. Així, el govern va aprovar el mes de juny un increment del 7,6% de les taxes universitàries, més de 4 punts per sobre de l’IPC. Aquest augment, a més, creix exponencialment en les segones i terceres convocatòries, fet que grava especialment la gent que treballa i estudia simultàniament i que sovint han de repetir un examen o una assignatura per la dificultat de compaginar feina i estudis.

Els efectes de les retallades sobre els i les treballadores també es fan notar. Les diferents universitats han rebaixat la despesa en salaris, descens que se suma a la disminució en el 5% del salari des del juny de 2010 pateixen tots els treballadors/es públiques i promoguda pel govern del PSOE. Algunes universitats han optat per cobrir jubilacions, com la UB. Aquestes mesures s’han combinat amb un descens de la categoria d’alguns contractes laborals, tant de PAS com de professorat. En algunes universitats, com en la UPC, la UPF i, en menor mesura, la UB, s’ha modificat el sistema de còmput de la jornada laboral dels professors associats, de tal manera que aquest curs imparteixen el doble de classes per les mateixes remuneracions, que generalment no superen els 750 euros al mes i, molt sovint, no arriben ni als 500. També s’han produït alguns acomiadaments i, sobretot, s’han deixat de renovar contractes temporals en places de reforç i d’interins en el personal d’administració i serveis i el professorat. Només a la UAB a prop de 120 professors associats no se’ls ha renovat el contracte aquest curs 2011-2012. A la UPC han estat 190 els professors associats no renovats, i a més de 500 se’ls ha baixat la dedicació o la categoria.

Les retallades en personal que la Generalitat i les universitats preparen pel proper curs seran, encara, molt més dures. Es calcula que entorn 2.000 professors/es associades perdran la seva feina universitària. Igualment es volen suprimir els llocs de treball de diverses desenes d’investigadors posdoctorals i de personal investigador en formació mentre no es garanteixen la continuïtat de programes d’estabilització de professorat contractat que, de fet, ja aquest 2011 han quedat congelats. La situació del Personal d’Administració i Serveis no és més esperançadora. A més de la no renovació de contractes temporals, que ja s’ha produït en molts casos en liquidar-se determinats serveis (com per exemple les biblioteques de caps de setmana a la UB), en algunes universitats comencen a sonar notícies de presentacions d’ERO’s. De fet, de cara a l’any 2014 la Generalitat i els rectorats preveuen haver retallat en un 15% les plantilles de treballadors/es de les universitats.

I per si tot això fos poc, en moltes facultats s’està incrementant la massificació a les aules per cobrir el dèficit de professorat, amb grups que han passat d’un màxim de 80 a 120 alumnes.

És per combatre totes aquestes retallades que les universitats catalanes viuran una vaga general el proper 17 de novembre.

#17N a L’Accent:

>> Què ens hi juguem el #17N? Ermengol Gassiot

>> Construïm la universitat pública, aturem l’estratègia 2015 Maria Garcia

>> Ens juguem el model d’universitat Arnau Mallol i David Carmona


 

 


[bar group="860×106"]