Les visions ecosocialistes de Karl Marx – Una entrevista amb Kohei Saito

Kohei Saito discuteix la comprensió radical de Karl Marx de la interrupció mortal en el capitalisme del metabolisme universal de la natura. 

Karl Marx: Comunista, revolucionari… ambientalista?

Escriviu a la introducció del vostre llibre, L’Ecosocialisme de Karl Marx, que durant molts anys, els ecologistes –i fins i tot molts marxistes– van creure que Marx tenia un punt de vista prometeusià i que era poc crític amb la tecnologia desenvolupada sota el capitalisme. D’on va sorgir aquesta idea i per què ha persistit fins fa poc?

K.S. Una raó òbvia és que Marx no va acabar El Capital. Marx va estudiar amb gran afany les ciències naturals durant els seus últims anys, però no va poder integrar plenament les seves noves troballes al Capital. Tot i que va planejar elaborar temes ecològics en el volum 3, sobretot en reescriure la seva teoria de la renda de la terra, mai no va arribar gaire lluny, i fins i tot el volum 2 de Capital no es va publicar durant la seva vida. En canvi, Marx només va deixar una sèrie de quaderns sobre ciències naturals. Malauradament, ningú no els va prestar atenció –i  molta gent no les ha llegit encara avui–, ni tan sols es van publicar durant molt de temps, tot i que ara la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) els publica a la seva quarta secció.

Per què ha passat aquesta negligència? Crec que l’anomenat marxisme tradicional tractava el projecte materialista de Marx com un sistema dialèctic tancat que explica tot l’univers, incloent-hi la història humana i la natura. En aquest sentit, els marxistes no van prestar prou atenció als seus manuscrits econòmics i menys encara als seus quaderns, que documenten el caràcter incomplet d’El Capital de Marx.

K.S. Per descomptat, hi va haver marxistes que van rebutjar aquesta lectura d’abast absolut. Avui es coneixen sota l’etiqueta del “marxisme occidental”. Tot i això, quan van rebutjar el marxisme tradicional, van atacar durament Engels com a fundador de la confusió  del marxisme tradicional, que va expandir erròniament la crítica dialèctica de Marx de la societat capitalista al sistema científic de l’univers. En conseqüència, quan els marxistes occidentals van expulsar Engels i la seva dialèctica de la natura, també van excloure l’esfera de la natura i les ciències naturals de la seva anàlisi. En conseqüència, el marcat compromís de Marx amb les ciències naturals fou ignorat tant pels marxistes tradicionals com pels occidentals.

Però avui, ningú no creu realment en aquest abast absolut de la teoria de Marx, i la col·lecció de MEGA fa visible clarament el compromís de Marx amb les ciències naturals. Per tant, hem de trobar un enfocament alternatiu als textos de Marx i és una oportunitat d’utilitzar l’obertura del projecte de Marx de manera productiva amb nous materials. És a dir, mirant els seus manuscrits econòmics i el seu quadern sobre ciències naturals, podem aprendre de Marx com es pot desenvolupar la crítica ecològica del capitalisme al segle XXI. Aquesta és una tasca pràctica i teòrica urgent de l’esquerra d’avui, ja que els humans s’enfronten ara a una greu crisi ecològica mundial sota el capitalisme neoliberal.

El vostre llibre està dedicat a rescatar la crítica ecològica de Marx del capitalisme, continuant la tasca realitzada per ecosocialistes com Paul Burkett i John Bellamy Foster. Per què creus que l’anàlisi ecològica de Marx és tan important per a l’esquerra i per als ecologistes avui en dia?

K.S. Sí, el meu enfocament és una continuació de la teoria de la “fractura metabòlica” (metabòlic rift) defensada per Foster i Burkett, i un dels objectius del meu llibre és defensar el concepte de fractura metabòlica davant de les recents crítiques plantejades per Jason W. Moore. Avui és ben palès que la producció i el consum massius del capitalisme influeixen enormement en el panorama mundial i provoquen crisi ecològica. Per tant, la teoria marxista també ha de respondre a la situació amb una clara exigència pràctica de preveure una societat sostenible més enllà del capitalisme. El capitalisme i les condicions materials per a una producció sostenible són incompatibles. Aquesta és la visió bàsica de l’ecosocialisme.

Crec que en el llibre “Això ho canvia Tot” de Naomi Klein ha proporcionat una anàlisi molt convincent i concreta de com la regeneració de la idea marxista de la fractura metabòlica pot obrir una nova imaginació per a un projecte ecosocialista del segle XXI. Ella mostra que aquests moviments tan radicals ja estan sorgint, i val la pena esforçar-se en els seus objectius. Segons argumenta, és necessari reduir una gran quantitat d’emissions de carboni cada any a partir d’ara en els països industrials, si l’augment de la temperatura global mitjana del 2100 s’hauria de contenir dins dels 2 graus centígrads. Però no és possible que les elits i empreses globals capitalistes acceptin aquesta demanda perquè saben que aquest projecte és incompatible amb les condicions necessàries d’acumulació de capital.

És per això que l’acord de París és insuficient per aconseguir la reducció necessària de les emissions de carboni, però Trump no pot acceptar ni tan sols aquest nivell de reducció de carboni. Hem estat massa sovint assistint a la incompetència total de les elits mundials per prendre cap mesura seriosa contra el canvi climàtic en les darreres dècades. Ens hauríem d’adonar que el problema no és simplement el neoliberalisme, sinó el capitalisme com a tal. És per això que Klein també defensa ara l’ecosocialisme, “una nova forma d’ecosocialisme democràtic, amb la humilitat d’aprendre dels ensenyaments indígenes sobre els deures a les generacions futures i la interconnexió de tota la vida, sembla ser la millor opció de la humanitat a la supervivència col·lectiva. Cal dissoldre l’antagonisme entre roig i verd.

La primera meitat del llibre se centra en la idea de Marx d’un metabolisme entre éssers humans i natura. Ens podeu parlar de com els ecosocialistes estan aplicant la teoria de la fractura metabòlica a les diverses crisis ecològiques que estem assistint actualment? En què es diferencia la teoria de Marx de les altres varietats de la teoria ecològica?

K.S: Marx va reconèixer clarament i críticament el poder destructiu del capital i va argumentar que les interrupcions del metabolisme universal de la natura minen inevitablement les condicions materials per a un desenvolupament humà lliure i sostenible. El caràcter de robatori inherent al desenvolupament capitalista de les forces productives no produeix avenços que condueixin a la societat futura.

Marx va intentar analitzar com la lògica del capital es desvia de l’etern cicle natural i en última instància provoca diverses desharmonies en la interacció metabòlica entre humans i natura. Curiosament, va analitzar aquest punt fent referència a la crítica de Justus von Liebig a l’agricultura moderna de saqueig (Raubbau), que treu la màxima quantitat de nutrients possible del sòl sense retornar-ne. L’agricultura del saqueig es basa en la maximització del benefici, que és simplement incompatible amb les condicions materials del sòl per a una producció sostenible. Així, apareix un greu desfasament entre la lògica de valorització del capital i la del metabolisme de la naturalesa, que crea ruptures metabòliques en la interacció humana amb el medi ambient.

Tot i que Marx a El Capital discuteix principalment aquest problema de fractura metabòlica en relació amb l’esgotament del sòl, no és de cap manera necessari limitar-ne l’abast. De fet, el mateix Marx també va intentar aplicar aquest concepte teòric a diverses qüestions dels seus últims anys, com la desforestació i la ramaderia. Per tant, Marx estaria encantat de veure que avui hi ha diversos intents d’aplicar aquest marc teòric com a eina per analitzar la crisi ambiental en curs. Per citar-ne alguns, els de Stefano Longo sobre ecologia marina, de Ryan Gunderson sobre agroalimentació ramadera, així com els de Del Weston sobre el canvi climàtic són excel·lents exemples per a l’aplicació ecosocialista de la teoria de Marx sobre la fractura metabòlica.

Una diferència òbvia entre l’enfocament ecosocialista i el d’altres línies de la teoria ecològica és la perspectiva que, sempre que el sistema capitalista persisteixi, hi ha una tendència inevitable cap a la degradació de les condicions materials de producció. Dit d’una altra manera, el mercat no pot funcionar com a bon mediador per a la producció sostenible, en contrast amb la persistent creença liberal que el capitalisme verd és d’alguna manera possible en un futur proper. El temps que ens queda és molt poc.

En aquestes condicions, l’esperança liberal que el comerç de carboni o altres transaccions amb el mercat puguin solucionar el canvi climàtic només funciona com una eina ideològica per distreure’ns davant el perill i l’amenaça reals, com si el mercat pugués resoldre automàticament el problema sense el nostre compromís conscient de canviar radicalment el mode de producció existent. Els liberals són molt perillosos en aquest sentit.

La segona part del llibre es centra en la visió de Marx de les possibilitats d’aconseguir una “agricultura racional” dins del capitalisme i de com aquesta visió va canviar amb el pas del temps a mesura que continuava la seva recerca. Marx va arribar a la conclusió que la destrucció ecològica provocada pel capitalisme no es pot resoldre dins dels límits del capitalisme?

K.S. El jove Marx encara era força optimista respecte al desenvolupament capitalista de les tecnologies i les ciències naturals. Així, al principi pensava que prepararia les condicions per a una agricultura sostenible en el socialisme. Tot i així, mentre escrivia Capital, va començar a remarcar que l’objectiu principal de la producció capitalista no és la producció sostenible, sinó la valorització del capital. Marx es va adonar que, en última instància, no importa encara que una gran part del planeta esdevingui inadequada per a la vida, sempre que sigui possible l’acumulació de capital.

De forma corresponent, Marx es va adonar que el desenvolupament tecnològic s’organitza com a “forces productives del capital”, que condueixen a la plena realització d’aspectes negatius de les tecnologies, de manera que no poden funcionar com a fonament material de la societat socialista.

El problema es pot discernir en el fet que el capital pot treure profit fins i tot d’un desastre ambiental. Aquesta tendència és clarament visible en el que ha fet el “capitalisme del desastre” neoliberal en les darreres dècades, tal com exposa Klein en detall. Si és així, és erroni suposar que el final de la “naturalesa barata” implicaria una gran dificultat per a l’acumulació de capital, tal com va indicar James O’Connor amb la seva teoria de la “segona contradicció del capital”.

En conseqüència, el capital pot continuar guanyant més beneficis amb l’actual crisi ecològica inventant noves oportunitats de negoci, com ara geoenginyeria, els organismes modificats genèticament, el comerç de carboni i les assegurances de desastres naturals. Així, els límits naturals no condueixen al col·lapse del sistema capitalista. Pot seguir fins i tot més enllà d’aquests límits, però el nivell actual de civilització no pot existir més enllà d’un cert límit. És per això que un compromís seriós amb l’escalfament global requereix alhora una lluita conscient contra el capitalisme.

Vostè ha assenyalat que, cap al final de la seva vida, Marx va prendre consciència del perill del canvi climàtic a causa de la gestió irracional de la natura de la societat, una visió increïble, ja que va escriure fa un segle i mig. Com va entendre Marx el canvi climàtic?

K.S. Foster argumenta que Marx podria haver assistit a la conferència de John Tyndall sobre l’efecte hivernacle, de manera que coneixia la causa de l’escalfament global d’avui. El meu argument és una mica diferent, ja que no hi ha proves directes que demostrin la familiaritat de Marx amb aquest tema. Més aviat vaig examinar el seu quadern sobre el clima i plantes mundials de Carl Fraas al llarg del temps, que Marx va llegir a principis de 1868. El llibre tracta el canvi climàtic, com a resultat no d’emissions de gasos d’efecte hivernacle sinó d’una desforestació excessiva, que canvia la circulació de l’aire local. i les precipitacions. L’anàlisi de Fraas va ampliar l’interès de Marx pel caràcter de robatori de la producció capitalista més enllà de l’esgotament del sòl i, en un cert sentit, va valorar la teoria de Fraas fins i tot més que la de Liebig.

Tot i que Marx no coneixia les causes exactes de l’escalfament global d’avui, no és un dèficit important perquè Marx no va afirmar que ho hagués explicat tot. Fins al darrer moment de la seva vida, estava molt desitjós d’integrar nous descobriments en ciències naturals en la seva anàlisi de les ruptures metabòliques. No va poder assolir plenament aquest objectiu i El Capital va quedar inacabat. Però la seva crítica a l’economia política és prou elàstica per incorporar els avenços científics recents.

Atès que la seva crítica a la fractura metabòlica proporciona un fonament metodològic per a una anàlisi crítica de la crisi ecològica mundial actual, és la nostra tasca avui fonamentar i actualitzar l’ecologia de Marx del segle XXI desenvolupant l’anàlisi sintètica de l’economia política i les ciències naturals com a crítica radical del capitalisme. Això és exactament el que realitzen ara gent com Brett Clark i Richard York, així com altres autors ja mencionats.

Utilitzant l’exemple de l’esgotament del sòl irlandès a causa del colonialisme britànic, Marx va mostrar com l’expansió del capital a tot el món està directament vinculada a la crisi ecològica dels països colonials. Quines lliçons podem treure d’aquest exemple i què ens diu sobre la superació de les crisis ecològiques mundials actuals, que són d’escala molt més gran?

K.S. En el pas clau al concepte de la fractura metabòlica, Marx va escriure que el mode de producció capitalista “produeix condicions que provoquen una fractura irreparable en el procés interdependent entre el metabolisme social i el metabolisme natural prescrit per les lleis naturals del sòl. El resultat és desaprofitar la vitalitat del sòl, i el comerç porta aquesta devastació molt més enllà dels límits d’un país únic (Liebig).” Amb una expansió de l’acumulació capitalista, la fractura metabòlica es converteix en un problema global.

La teoria de Marx resulta correcta, ja que és exactament el que estem assistint avui dia, especialment amb el canvi climàtic. Com he dit, el canvi climàtic no posarà fi al règim del capital. En qualsevol cas, el capitalisme és molt més elàstic perquè aquest sistema social és probable que sobrevisqui i continuï acumulant capital encara que la crisi ecològica s’aprofundeixi tot destruint el planeta i produint un proletariat ambiental massiu a tot el món.

Les persones riques probablement sobreviurien, mentre que els pobres són molt més vulnerables al canvi climàtic, tot i que són molt menys responsables de la crisi que els rics. Els pobres no disposen de mitjans tecnològics i financers efectius per protegir-se de les conseqüències catastròfiques del canvi climàtic. La lluita per la justícia climàtica inclou clarament un component de la lluita de classes, com va ser el cas del colonialisme britànic a Irlanda i l’Índia.

Si bé el canvi climàtic podria canviar tot sobre la nostra vida, desafiar el canvi climàtic afesctarà el capitalisme. Així és com l’ecosocialisme comprèn la crisi ecològica i les ruptures metabòliques com a contradicció central del capitalisme. Marx va ser un dels primers ecosocialistes, ja que va reconèixer aquest punt quan va trobar una “tendència socialista” en l’advertència de Carl Fraas contra la desforestació excessiva i el canvi climàtic. Per tant, superar l’alienació de la natura és una tasca central tant per als roigs com per als verds, que només es pot realitzar més enllà del capitalisme i no dins del “capitalisme verd”.

*Kohei Saito és professor associat d’economia política a la Universitat d’Osaka i autor de l’Ecosocialisme de Karl Marx, guanyador del Premi Deutscher Memorial 2018. També és un editor del Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), que inclou molts dels quaderns abans inèdits de Marx sobre ciències naturals.

Aquesta entrevista es va publicar a Climate and Capitalism el 16 de juny de 2019. Traducció de l’Accent.