Llums dins la foscor del túnel de l’ús del valencià

Aquests dies hem pogut conèixer els resultats de l’enquesta Coneixement i ús social del valencià que ha realitzat la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. A primera vista la valoració és evident: hi ha un estancament de l’ús social del valencià.

D’una banda, l’enquesta reflecteix que el 41’5% del total l’entén perfectament (el 46’4% en el domini lingüístic valencià, d’ara endavant “DLV”, i 9’5% en el castellà, d’ara endavant “DLC”) i gens el 6’1% del total (el 3’9% al DLV i el 20’9% al DLC); el sap parlar perfectament el 30’3% del total (el 34’3% al DLV i el 3’9% al DLC) i gens el 23’3% del total (el 17’6% al DLV i el 67’1% al DLC); el sap llegir perfectament el 23’6% del total (el 26’6% al DLV i el 4’1% al DLC) i gens el 14’1% del total (el 10’7% al DLV i el 36’5% al DLC); i el sap escriure perfectament el 14’6% del total (el 16’5% al DLV i el 1’7% al DLC) i gens el 41’7% del total (el 36’8% al DLV i el 74’1% al DLC).

D’altra banda, la territorialitat de l’enquesta reflecteix que les zones valencianoparlants on l’ús social està més en perill són la ciutat d’Alacant i la de València, les seues respectives àrees metropolitanes, i les comarques (de Sud a Nord) el Baix Vinalopó, les Valls del Vinalopó, l’Alacantí, la Marina Baixa i l’Horta. Després de 25 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) s’ha demostrat que aquesta, a més de no haver-se desplegat completament ni pels governs del PSOE ni pels posteriors del PP, ara és insuficient. Cal una nova legislació per a la nostra llengua.

Però dins de la foscor del túnel en el que estem immersos els valencians i valencianes encara hi ha llums que ens mostren el camí i que albiren un futur millor. El jovent, sector entre 15 i 24 anys que a l’enquesta apareix com a clar avanç en els quatre camps de la llengua (l’entén, el parla, el llig i l’escriu) respecte a la resta de franges d’edat (25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 i més), és un clar exemple, ja que és el present i, sobretot, el futur. I l’altre exemple és el d’entitats com Escola Valenciana, lluitadores incansables per la llengua i pels drets lingüístics dels valencians i valencianes, que treballa diàriament per la dignitat de la nostra llengua.