Marxa feixista i rebuig veïnal al barri d'Orriols

Marxa feixista i rebuig veïnal al barri d'Orriols

Ahir per la vesprada, el grup feixista España 2000 es va manifestar pels carrers d’Orriols, en un intent més de provocar un conflicte social. En aquest barri, el grup ultra ja va organitzar mesos enrere el repartiment d’ajudes en menjar per a només unes determinades famílies, deixant fora explícitament les d’origen de fora l’estat. Davant d’aquests fets, el teixit associatiu del barri va crear la plataforma “Orriols Con-vive” per a fer front als intents d’implantar en aquest barri valencià els mètodes de grups com l’Alba Daurada grega. Precisament, la manifestació feixista s’havia convocat a la mateixa hora que una activitat d’Orriols Con-vive, fet que va provocar una forta polèmica per l’autorització governativa de la marxa ultra.

La mobilització va aplegar un centenar de feixistes que, escortats per la policia espanyola, van rebre el rebuig massiu de centenars de persones que al seu pas cridaven “feixistes fora del barri”.