Més de noranta desnonaments al dia als Països Catalans

El Consell General del Poder Judicial espanyol ha fet públic el seu informe periòdic Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judicialesamb dades del segon trimestre de 2015. Malgrat que als Països Catalans -sense dades de la Catalunya Nord i la Franja- s’observa una reducció dels llançaments i les execucions hipotecàries respecte del mateix període del 2014, les xifres són encara escandaloses.

En total s’han efectuat 16.726 desnonaments als Països Catalans en aquest primer semestre, això suposa 92 cada dia. La gran majoria es concentren a Catalunya i el País Valencià, amb 7.557 i 7.415 llançaments; per la seua banda, les Illes Balears registren 1.754. En total, els desnonaments patits a casa nostra són el 44,43% del total de l’Estat Espanyol.

Pel que fa a les execucions hipotecàries, als territoris dels Països Catalans comptats a l’estudi hi ha hagut 14.402, 5.297 menys que el mateix període de l’any passat. Aquesta forta reducció, cal matisar-la perquè l’any passat va ser extraordinàriament sagnant en matèria hipotecària. Amb tot, en el que va d’any són efectuades 79,6 hipoteques al dia. La proporció és similar a la del cas dels desnonaments, 6.700 hipoteques a Catalunya, 6.610 al País Valencià i 1.092 a les Illes Balears. Això suposa, en conjunt, el 38,3% de les execucions hipotecàries que es produeixen a l’Estat Espanyol.

En total, s’han registrat des de 2007 fins el 30 de juny d’enguany, 257.051 execucions d’hipoteques als Països Catalans, una mitjana de 30.241 a l’any. Desglossades serien 126.313 a Catalunya, 113.476 al País Valencià i 17.262 a les Illes Balears. Pel que fa als desnonaments, les dades de l’estudi són esbiaixades fins el tercer trimestre de 2013 per manca d’informació de 10 “serveis comuns” de les demarcacions de Barcelona i Girona. Amb aquest biaix als Països Catalans, des de 2008 fins el segon trimestre de 2015, s’han registrat 178.950 desnonaments, el que suposa 23.860 a l’any.