[bar group="860×106"]

País Valencià i Catalunya a la cua en serveis sanitaris

La Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública, plataforma d’àmbit estatal en la qual es troben l’Associació Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública i l’Associació Ciutadana per la Promoció i la Defensa de la Salut del País Valencià, ha fet públic l’Informe 2015  (és el que fa dotze) sobre els “Serveis Sanitaris en les Comunitats Autònomes”. El susdit estudi fa una valoració de l’estat de la sanitat en els diferents territoris autonòmics de l’Estat Espanyol. Per fer-ho té en compte diferents criteris, com ara la despesa sanitària per habitant, la proporció de metges i infermers, de llits hospitalaris, quiròfans i equipaments diversos, la política farmacèutica, la valoració ciutadana, les llistes d’espera i la privatització sanitària. A partir dels quals s’ha assignat una puntuació determinada.

El resultat ha estat demolidor per al gruix del sector sanitari dels Països Catalans: el País Valencià (45 punts) i Catalunya (48) se situen enguany a la cua de les comunitats autònomes. Només les Illes Canàries, amb 44 punts, han obtingut pitjor valoració en aquest estudi. Pel que fa al sector sanitari de les Illes Balears, el resultat tampoc és positiu en situar-se la sisena per la cua, amb una marca de 55.

L’estudi atribueix aquests dolents resultats, així com la cada vegada més gran insatisfacció popular vers els serveis sanitaris, a les retallades. Tisorades que, entre altres coses, han suposat -entre 2010 i 2015- la pèrdua d’un 15% del personal sanitari en el cas de Catalunya, i un 2,3% -des de 2012 a 2014- en el cas del País Valencià. El resultat és una pitjor atenció a les persones malaltes, que comporta per exemple el tercer (cas del Principat) i el primer (cas valencià) índex més alt de cesàries de tot l’Estat.

Cal tindre en compte, que la despesa sanitària per habitant és als Països Catalans molt baixa. Catalunya (1.323 euros per habitant), País Valencià (1.303 euros) i les Illes Balears (1.275 euros), se situen entre les quatre últimes comunitats autònomes de l’Estat, segons l’estudi ‘Serveis públics, diferències territorials i igualtat d’oportunitats’, publicat el present curs per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques. Només són superades per Andalusia, malgrat que aquesta obté uns millors resultats molt millors, com es desprèn de l’Informe de la FADSP. El mateix ocorre en l’educació, un fet molt xocant doncs, les comunitats autònomes que paguen a l’Estat més del que reben -les dels Països Catalans-, són alhora les que tenen una despesa social més baixa, i amb això, uns serveis públics més precaris.

Entre 2009 i 2014 el País Valencià va ocupar l’últim lloc en aquest rànquing sanitari estatal, enguany és el penúltim. El cas del Principat de Catalunya és més alarmant, doncs les retallades l’han conduït de la cinquena posició estatal -que ocupava el 2009- a la tercera per la cua. Mentre que les Illes Balears, si fa no fa, sempre s’han mantingut en la mateixa posició baixa.


[bar group="860×106"]