[bar group="860×106"]

Presentació del col·lectiu Gatamaula

Gatamaula som un col·lectiu de dones feministes revolucionàries que vam néixer a Barcelona ara farà un any. Sorgim arran de la necessitat d’autoorganitzar-nos com a dones en un espai d’empoderament des d’on portar a terme la nostra lluita contra el sistema Heteropatriarcal-Capitalista.

Ens identifiquem com a dones no com una reivindicació d’aquesta categoria, sinó per evidenciar que ara per ara opera en la realitat i és font d’opressió i explotació.

Creiem que la nostra lluita ha d’anar lligada a la lluita Anticapitalista i Antiimperialista, entenent que estem parlant de tres vèrtex d’un mateix triangle opressor i que per tant, l’alliberament d’un només pot sustentar-se amb l’alliberament dels altres dos. En aquest sentit, el marc ideològic en que ens inscrivim és l’Esquerra Independentista, tot i que no de manera orgànica, ja que som un col·lectiu autònom que treballem a nivell local.

Gatamaula sorgeix com oposició a qualsevol forma de violència heteropatriarcal-capitalista (física, material, simbòlica…) que atempti contra les dones o qualsevol altre col·lectiu, entenent que en la categorització de la realitat imperant han sigut també moltes altres les diferències que han estat utilitzades per justificar múltiples desigualtats ( per raó de classe, ètnia, opció sexual…).

Partint de la idea que tot allò personal és polític, els nostre àmbit de lluita pel canvi social no només és present al carrer, sinó també l’interior de la nostra pròpia assemblea cedint espai a l’autocrítica i l’autoconsciència.

La conjuntura actual ens ha portat a prioritzar els nostres àmbits de lluita centrant-nos, ara per ara, en la violència que suposarà l’aprovació de la nova llei que penalitza l’avortament i les dures retallades socials i laborals que estem patint.

La primera nova mesura no fa més que perpetuar la nostra submissió, impedint-nos el control de la nostra pròpia sexualitat i el nostre propi cos. És important no analitzar-ho com un fet aïllat, sinó ser conscients que respon al constant control que s’exerceix, i s’ha exercit, des del poder al sexe femení. Considerem que la repressió de la nostra sexualitat i del nostre propi cos és un atac a les nostres llibertats més fonamentals. Regular-ho i posar-ho sota jurisdicció significa determinar la reproducció de subjectes al control político-social evidenciant, una vegada més, la voluntat d’anul·lar les nostres llibertats i retroalimentar el nostre rol submís.

Per altra banda, la divisió sexual del treball -que assigna i valora de manera diferencial les diferents tasques productives en funció del sexe, no considerant, per exemple, la reproducció com una activitat productiva més, així com les tasques de cura i manteniment- en demostra, una vegada més, que volen que les dones netegem els plats bruts de la crisi. La perpetua divisió sexual del treball ha provocat que tendim a ser nosaltres les qui ocupem els llocs de treball més precaris -treball temporal, submergit…-, els principals perjudicats per la congelació dels salaris i l’abaratiment de l’acomiadament. A aquest fet, cal sumar-hi les retallades en serveis i ajudes socials, fet que pot comportar l’endèmic retorn de les dones a l’àmbit domèstic i dependents del salari masculí.

Des de Gatamaula considerem que és als subjectes oprimits en qui recau la lluita pel seu propi alliberament. Així doncs, creiem necessària l’existència d’aquests tipus d’espais no mixtos de reflexió i acció, que permetin un anàlisi conjunt de la mateixa realitat opressora i que per tant, tracin com fer-hi front. Això no vol dir que renunciem a la lluita conjunta, el Patriarcat ens afecta a totes i tots, però de manera diferencial. Així doncs, creiem en l’existència de diversos grups de lluita que al mateix temps es solidaritzin i coordinin entre ells per fer front a la mateixa estructura que els oprimeix.

El passat dissabte 10 de març vam fer la presentació del col·lectiu a la Universitat Lliure la Rimaia. L’acte va constar d’una primera breu explicació del perquè de la nostra organització i quins són els nostres principals eixos de lluita. Seguidament, i en relació als àmbits que estem treballant actualment, es va fer una xerrada sobre els efectes de la reforma laboral a les dones, on també hi van participar les companyes de Sindi-llar, que ens van explicar el seu nou projecte i quina és la dura situació d’explotació que pateixen actualment les treballadores de la llar. L’acte també va venir acompanyat per un poema musicat de la Maria Mercè Marçal i per una actuació dansa a càrrec de les companyes de Contraforces i la música de les PD’S Ovàries. Gatamaula agraïm l’assistència i esperem que la nostra presentació us animés a participar o solidaritzar-vos amb nosaltres.

Dona, autoorganitza’t i lluita!

Gatamaula. Col·lectiu de dones feministes revolucionàries.


[bar group="860×106"]