Prop de 400.000 aturats més en els darrers dos anys als Països Catalans

[L’ACCENT 145]

Les dades oficials del 2008 no deixen lloc a cap dubte sobre la greu situació sense precedents que pateixen els treballadors, colpejant principalment a treballadors autònoms i a les persones immigrades, i destacant-se territorialment l’afectació especial al País Valencià. I és que la tan nomenada crisis ha fet disparar les taxes d’atur, que ha arribat a la xifra històrica d’un milió de persones aturades als Països Catalans, xifra que supera els tres milions a tot l’Estat espanyol.

La crisi colpeja durament les classes treballadores, i les darreres dades fetes públiques per d’Institut Nacional d’Ocupació espanyol (INEM), el Ministeri de Treball i l’Eurostat sobre l’any 2008 deixen en evidència la gravetat de la situació.

Concretament, i segons les dades oficials de l’INEM, els Països Catalans van tancar l’any 2008 amb una mica més d’un milió de persones sense feina (1.064.248) repartides en les tres comunitats autònomes. Les mateixes fons estadístiques deixen constància que a finals de 2006, fa només dos anys, al mateix territori hi constaven 695.909 persones sense feina, fet pel qual s’ha donat un augment en aquest període de 368.339 persones aturades més. Aquest fet representa que en els darrers dos anys 504 persones van perdre la seva feina cada dia.

L’augment de l’atur té lloc de manera important a les tres comunitats autònomes, però és al Principat on es concentren més de mig milió dels aturats catalans (520.645), i on s’ha produït un augment important en aquets dos anys, amb un increment de 167.058 aturats. Però el País Valencià compta amb xifres potser encara més preocupants, ja que actualment compta amb 431.616 aturats, número que s’ha vist augmentat en 172.663 persones des del 2006. Finalment les Illes compten actualment amb 111.987 persones a l’atur, contra les 83.369 de l’any 2006.

Prestacions d’atur
La gran majoria d’estudis especialitzats han posat l’accent en què actualment la gravetat de la situació ve disminuïda pel fet que gran part de les persones sense feina han pogut accedir inicialment a les prestacions d’atur, però que el context es veurà encarà més endurit si la crisi es perllonga i aquestes persones deixen de percebre cap prestació social.

En tot cas, i segons les mateixes dades de l’INEM, als Països Catalans només 633.900 persones perceben actualment la prestació d’atur, és a dir, que 1 de cada 3 persones sense feina (1.064.248) no està percebent cap ajuda de l’atur. Perceben prestacions de l’atur 336.600 persones al Principat, 228.600 al País Valencià i 68.700 a les Illes.

Els resultats històrics de les taxes d’atur catalanes poden augmentar els propers mesos, segons els mateixos estudis especialitzats, molts d’ells d’entitats financeres.

Autònoms i estrangers
Un dels col·lectius més afectats per l’atur han estat els treballadors autònoms, ja que cal tenir en compte que d’octubre a desembre de 2008 es van donar de baixar només al Principat 9.190 treballadors per compte propi, és a dir, una mitja de més de 100 baixes per dia durant aquest mes. La problemàtica d’aquest sector es veu agreujada pel fet de no comptar amb cap prestació d’atur o indemnització per finalització de contracte, fet que els col·loca en una situació d’especial indefensió. En un recent comunicat, l’Associació de Treballadors Autònoms va denunciar que el 2008 va ser “el pitjor any de la història pels treballadors autònoms”, ja que segons els seus càlculs es van perdre diàriament a nivell estatal 300 cotitzants a aquest règim especial durant aquest any, tancant l’exercici amb 85.219 treballadors menys, xifra que triplica la pitjor dada mai obtinguda, al 1992.

L’altre gran perjudicat per l’augment de la desocupació és el col·lectiu de treballadors immigrants, que concentren gran part del elements de risc per a patir la manca de feina, amb treballs poc qualificats, principalment a la construcció i al sector dels serveis, i contractes precaris i temporals. Segons les dades oficials, a nivell estatal els treballadors estrangers representen un 12,84% del total de parats, passant en només un any de 211.964 a 410.960. En tot cas, els especialistes han destacat que la situació d’aquest col·lectiu és especialment preocupant, doncs esgotaran les prestacions d’atur abans, per tenir menys anys cotitzats i treballar molts d’ells en negre, i tindran prestacions inferiors a la mitja, pels salaris més baixos que pateixen. Fins i tot, moltes persones d’aquest col·lectiu poden quedar en la il·legalitat per trobar-se sense feina en el moment de renovar la residència.