Propietat intel·lectual, monopoli del coneixement i economia rendista

El segle XX va veure l’aparició d’universitats i institucions tècniques finançades públicament, mentre que el desenvolupament tecnològic es va concentrar en els laboratoris d’R+D de les grans corporacions. L’era de l’inventor solitari —Edison, Siemens, Westinghouse, Graham Bell— havia acabat amb el segle XIX.[1] El segle XX fou més dels laboratoris d’R+D basats en la indústria, on les corporacions reunien científics i tecnòlegs capdavanter per crear les tecnologies del futur. En aquesta fase, el capital encara ampliava la producció. Tot i que el capital financer ja dominava sobre el capital productiu, els principals països capitalistes encara tenien una forta base manufacturera. En aquesta fase de desenvolupament, la ciència es considerava un bé públic i el seu desenvolupament es concentrava en gran mesura en el sistema universitari o en institucions de recerca finançades amb fons públics. El desenvolupament tecnològic es va considerar en gran part com una empresa privada. Se suposava que la ciència havia de produir nous coneixements, que després podien ser extrets per la tecnologia per produir artefactes.[2] El paper de la innovació era convertir les idees en artefactes. El sistema de propietat intel·lectual —patents i altres drets— va sorgir per protegir les idees útils incorporades als artefactes. Des del principi, les patents també tenien un propòsit públic: el monopoli concedit per l’estat durant un període determinat estava destinat a garantir la divulgació pública eventual de la invenció: el quid pro quo era la divulgació pública completa en lloc d’un monopoli a termini limitat.

La transformació d’aquest sistema que havia existit durant diversos segles va sorgir com a conseqüència de dos grans canvis en la producció de coneixement. La primera es refereix a la manera com, sota l’ordre neoliberal, el sistema universitari de producció de coneixement s’ha transformat en una empresa comercial lucrativa.[3] En segon lloc, la distinció entre ciència i tecnologia s’ha difuminat considerablement i les dues són més íntimament integrades que abans. Per exemple, un avenç en la genètica pot conduir gairebé sense problemes a un artefacte (un fàrmac, una eina de diagnòstic o una llavor) que sigui patentable i comercialitzable. Similar és el cas de les innovacions en el camp de l’electrònica i les comunicacions. Moltes disciplines de la ciència i també els resultats de la recerca a les universitats, s’apropen, en conseqüència, als sistemes de producció. La conversió del sistema universitari en un sistema de producció de coneixement directament amb finalitats comercials s’ha produït paral·lelament a la destrucció dels laboratoris d’R+D que tant formaven part del panorama industrial del segle XX. El capital financer controla la ciència universitària, no només mitjançant la “inversió” en R+D, sinó també la compra de “coneixement”. El seu monopoli s’exerceix mitjançant la compra de les patents que produeix la recerca universitària. Aquest monopoli al seu torn permet que el capital financer domini sobre el capital industrial.

El final del segle XX va revelar la ruptura del capital financer i el capital productiu. Avui dia, el capital global opera molt més com a capital financer “sense cos”, controlant la producció en un extrem amb el seu control sobre la tecnologia i els mercats per l’altre. En aquesta fase, on el capital viu cada cop més de l’especulació i la renda, també hi ha una marcada separació del coneixement com a capital del capital productiu o físic —planta i maquinària. Foxconn/Hon Hai Precision Industries fabrica productes d’Apple, però no pot reclamar una part important dels beneficis de la seva venda, ja que Apple té els drets de propietat i coneixement intel·lectual. Aproximadament, Apple obté el 31 per cent dels beneficis d’una venda d’iPhone, Foxconn menys del dos per cent.

La transformació del capital en cercador de renda, mitjançant l’ús del seu monopoli sobre el coneixement —patents, drets d’autor, dissenys industrials, etc.— caracteritza la fase actual del capital. Amb això, els països capitalistes avançats s’han convertit cada cop més en economies de rendistes i de “serveis”. En essència, dominen el món en virtut de controlar l’estructura financera global, els nous coneixements necessaris per a la producció i la distribució a través de marques minoristes i globals.

Tot i que les universitats són capturades pel capital i es converteixen en el que s’anomena University Inc., el nou coneixement que produeixen encara es finança públicament.[4] Això és cert tant per als països capitalistes avançats com per als països com l’Índia. La direcció de la investigació científica està dictada pel capital privat, que s’apropia de qualsevol resultat reeixit, però aquesta transformació de la ciència no s’ha produït amb el finançament privat. El cost de la investigació fonamental és elevat i només alguns dels seus resultats de recerca poden tenir beneficis immediats pel que fa a l’avenç de la tecnologia. Aquí és on l’Estat, ja sigui en electrònica o en genètica, s’encarrega dels costos mentre les patents es lliuren al capital privat. Un segell distintiu del sistema neoliberal és la socialització del risc i la privatització de les recompenses.

La comprensió que la ciència ha de ser restaurada com un exercici obert i col·laboratiu ha donat lloc al moviment dels comuns. Amb un curiós joc de mans, el capitalisme veu els béns comuns finits —l’atmosfera i les grans masses d’aigua com ara llacs, rius i oceans— com a infinits, i reclama el dret a abocar residus en aquests béns comuns. No obstant això, considera el coneixement, que pot ser copiat infinites vegades sense pèrdua, com a finit i exigeix drets de monopoli sobre ell!

Mai abans la societat havia tingut la capacitat que té avui d’aglutinar diferents comunitats i recursos per tal de produir nous coneixements. És un treball social i universal, i la seva apropiació privada com a propietat intel·lectual sota el capitalisme impedeix alliberar l’enorme poder del col·lectiu per generar nous coneixements i beneficiar les persones.

*Prabir Purkayastha és enginyer i activista científic en els sectors de l’energia, les telecomunicacions i el programari. És membre fundador del Delhi Science Forum. Aquest text, un extracte del llibre  Knowledge as Commons: Towards Inclusive Science and Technology , es va publicar originalment a NewsClick. Traducció: Martí C. L’Accent

 

Notes

[1] Philo T. Farnsworth, l’inventor de la televisió, ha estat descrit com l’últim inventor solitari. Va lluitar contra el poder corporatiu de David Sarnoff i RCA, l’empresa més poderosa en el negoci de la radiodifusió. Va ser una batalla David contra Goliat. Evan I. Schwartz, The Last Lone Inventor: A Tale of Genius, Deceit, and the Birth of Television, Harper Collins, 2002.

[2] He tractat la relació entre ciència i tecnologia amb més detall a l’assaig ‘Restaurar la independència conceptual a la tecnologia’. Vegeu el capítol 5 a la secció II del llibre  Knowledge as Commons: Towards Inclusive Science and Technology.

[3] “Els administradors acadèmics es refereixen cada cop més als estudiants com a consumidors i a l’educació i la investigació com a productes. Parlen de marca i màrqueting i ara gasten més en el lobby a Washington que no pas els contractistes de defensa”. Jennifer Washburn, University, Inc.: The Corporate Corruption of Higher Education, Basic Books, 2005. Abans de la Bayh-Dole Act 1980, qualsevol invenció o coneixement produït amb diners públics havia de romandre en el domini públic per ser utilitzat per qualsevol individu o empresa. Les universitats tenen un interès personal a patentar, per exemple, la medicina, venent els drets al sector privat i generant grans pagaments únics, un flux de drets d’autor o ambdues coses. “Aquest informe mostra que el finançament dels NIH va contribuir a la investigació publicada associada a cadascun dels 210 medicaments nous aprovats per la Food and Drug Administration entre 2010 i 2016”. Ekaterina Galkina Cleary, Jennifer M. Beierlein, Navleen Surjit Khanuja, Laura M. McNamee, Fred D. Ledley, ‘Contribution of NIH Funding to New Drug Approvals 2010—2016’ Proceedings of the National Academy of Sciences, , vol. 115, 10, pàgines 2329—2334, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1715368115

[4] Washburn, University, Inc..