[bar group="860×106"]

Protestes sindicals a les escoles Bressola de la Catalunya Nord

Diversos sindicats presents a la Catalunya Nord han fet públic un manifest unitari on denuncien la precarietat laboral que pateixen els treballadors de la Bressola, i on afirmen que a l’entitat en defensa de la llengua catalana hi ha greus infraccions de la normativa laboral en detriment dels drets dels empleats.

El comunicat sindical, firmat entre d’altres per la CGT, declara amb antelació el seu “suport al treball realitzar per la Bressola per a la protecció, la difusió i la promoció de la llengua catalana entre els infants de la Catalunya Nord”, deixant constància de la seva “tasca absolutament lloable per a la normalització de la llengua catalana”.

Infraccions laborals per part de la Direcció General
Però els sindicats denuncien que no obstant la feina lloable en el terreny lingüístic, la Direcció General de la Bressola incompleix reiteradament la normativa laboral dels treballadors, en matèries tan importants com fraus en les contractacions temporals, infraccions en els contractes laborals, diferències salarials per a les mateixes feines, manca de respecte a les categories professionals, realització de feines sense les titulacions legalment establertes o el no-respecte al dret de vaga dels empleats.

Aquest fet, segons els sindicats, és encara més greu tenint en compte que La Bressola “es finança amb diners públics provinents de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions catalanes i franceses”, fet que sorprenent no ha donat lloc “a cap mesura de control a l’empresa”.

Agreujament de la situació laboral
Segons denuncien els sindicats, la situació laboral en els darrers mesos s’ha vist agreujada per diverses actuacions de la Direcció General de la Bressola, com les falses informacions a les institucions públiques respecte de les hores extres treballades a l’empresa, acomiadaments improcedents que han estat declarats com a “baixes voluntàries”, i “una pressió i assetjament sistemàtic contra tot treballador que manifesti un mínim de desacord amb aquestes pràctiques il·legals”.

El manifest unitari sindical conclou que “cap projecte de defensa de la llengua catalana pot servir per menyscabar els drets dels assalariats de la Bressola i funcionar sense cap respecte de la legislació de treball”.


[bar group="860×106"]