[bar group="860×106"]

Repàs de marxisme i d’història en un curs a Barcelona

seminari hist marxsites

El proper divendres 27 de març s’iniciarà a Barcelona un seminari sota el títol “Història, Historiadors i Marxisme al segle XX”. L’objectiu declarat pels organitzadors és oferir als estudiants una panoràmica del desenvolupament de la teoria marxista en el camp de la història i també de la reflexió marxista sobre la història en aquest període. El curs comptarà amb dos crèdits de lliure elecció de la Universitat de Barcelona per la Facultat de Filosofia (Departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura). Els universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, però, podran obtenir un certificat d’assistència. A més, el seminari restarà obert al públic en general.

El programa promet que els ponents convidats analitzaran el pensament d’algunes de les figures més prestigioses de la historiografia marxista: el mateix Marx (que no va viure el segle XX, però té passi VIP), Edward P. Thompson, Eric J. Hobsbawm, Pierre Vilar i Gordon Childe entre d’altres. Però el seminari no se centrarà tan sols en l’anàlisi de la historiografia marxista pròpiament dita. També tractarà sobre autors que han destacat per les seves reflexions sobre la història des d’una òptica marxista (el que s’anomenaria filosofia de la història): GyörgyLukács, Walter Benjamin, Antonio Gramsci, Sigfried Kracauer, etc. Finalment, un tercer aspecte que pretèn cobrir el seminari aplega alguns temes significatius relacionats amb la historiografia marxista del segle XX: historiadors marxistes de la Revolució Francesa, la introducció del marxisme a la historiografia catalana dels anys 60 i 70 i el debat sobre transició del feudalisme al capitalisme.

L’organització de tot plegat corre a càrrec de l’ACIM (Associació Catalana d’Investigacions Marxistes, una organització vinculada a la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) que pretén”promoure, en l’àmbit de Catalunya (es refereixen al Principat), el coneixement i la difusió de la contribució del marxisme a les ciències socials, al pensament i a l’acció de la transformació social del passat i present. Participar, des de la recerca, el debat i les propostes, en la batalla d’idees per a la construcció d’alternatives viables cap a la superació de l’ordre social capitalista”). Juntament amb l’ACIM, la paternitat de la iniciativa correspon al Grup de Recerca d’Estudis d’Història Social i Cultural de la UAB i al Departament d’Història de la Filosofia Estètica i Filosofia de la Cultura de la UB.

La sessió inaugural del 27 de març tindrà lloc al Palau de la Virreina (Rambla 99, 4t, Barcelona) mentre que la seu de la resta de sessions serà a la sala 412 de la Facultat de Filosofia de la UB (carrer Montalegre 6, 4t, Barcelona) i el seminari es desenvoluparà des d’aquesta data fins al 30 d’abril, amb la coordinació de José Luís Martín Ramos, Miguel Candel, Giaime Pala i Alejandro Andreassi. Entre els ponents hi podrem trobar acadèmics de llarga trajectòria com Josep Fontana (UPF), Miguel Candel (UB) i d’altres més joves com Manel López (UPF), redactor d’aquest periòdic a la secció d’internacional.


[bar group="860×106"]