Retornem el Bus de Nou Barris a TMB!

Retornem el Bus de Nou Barris a TMB!

L’any 2013 Nou Barris va viure una vaga que tenia certes peculiaritats que explicaven i expliquen com s’ha anat privatitzant i precaritzant el transport públic, les condicions del servei i la situació laboral. El conflicte és limitava a aquest districte i tenia com a barris implicats els de Vallbona, Roquetes, Ciutat Meridiana, Canyelles i Torre Baró.

SAGALESVAGA

Aquest fet es devia a que històricament l’empresa Transportes Lydia va ser l’encarregada de realitzar el servei de transport de superfície als veïns i veïnes d’aquests quatre barris mitjançant l’explotació de les línies 80, 81, 82 i 83. Aquesta empresa va realitzar aquest servei fins el 1 de gener de 2010, data en que Sagalés es va fer càrrec d’aquestes quatre línies d’autobús després que Transports de Barcelona S.A. (TB S.A, els autobusos de TMB) se les adjudiqués per cinc anys mitjançant un concurs públic al qual van concórrer set empreses més. El 29 de juliol de 2009 TB S.A. i l’Entitat Metropolitana del Transport (actualment estaria integrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona) van signar un contracte en el que l’administració li retornava a TB S.A. la gestió i prestació del servei d’aquestes quatre línies.

TB S.A. desoint les reivindicacions veïnals, en comptes de fer-se càrrec d’aquestes línies, tal com havia acordat amb l’EMT, va organitzar un concurs públic per subcontractar-les, on quedava reflectit que l’empresa adjudicatària (Sagalés) subrogaria als antics treballadors i les seves condicions laborals i econòmiques. Per la seva part TB S.A. es comprometia amb Sagalés a cobrir el dèficit econòmic que generes l’explotació de les línies. Per fer front a aquest compromís TB S.A. rep cada any una subvenció de l’Administració que, per exemple, a l’any 2013 va ser de 1.366.000€. I d’aquests diner va entregar en concepte de subvenció a Bus Nou Barris en el mateix any: 1.334.362€

Sagalés, com s’ha comentat abans, es va quedar les línies i 14 conductors, un mecànic i una administrativa i l’1 de gener de 2010 va començar a explotar les quatre línies amb autobusos MIDIS alquilats a TB S.A. Actualment la plantilla i el nombre d’autobusos s’ha incrementat.

El 3 de febrer de 2010 Sagalés va muntar administrativament l’empresa Bus Nou Barris SLU. Als pocs mesos Sagalés acomiadava a tres conductors que més tard tindria que readmetre un cop anunciada la primera vaga que convocava la plantilla. Mentrestant un altra acomiadament passava més desapercebut, el de l’administrativa, que després de ser traslladada i haver patit assetjament, com van denunciar els treballadors, va ser finalment acomiadada improcedentment.

Entre 2010 i 2011 Sagalés subrogà a la plantilla de Sagalés que treballava per les quatre línies esmentades a l’empresa Bus Nou Barris SLU.

A principis de 2013 Sagalés adduint pèrdues econòmiques comunicava a la plantilla del Bus de Nou Barris la seva intenció de despenjar-se del conveni col·lectiu, al mateix temps que els anunciava que no els hi aplicaria els augments salarials pactats. L’empresa pretenia augmentar la jornada anual dels conductors en 170 hores i deixar-los sense cobrar l’antiguitat durant l’any 2013.

La plantilla va respondre amb la convocatòria de noves aturades i l’empresa va acomiadar a un altre conductor. Les aturades parcials es van convertir en vaga indefinida total des de l’11 de març d’aquell any. Durant les setmanes de vaga total veïns i veïnes van estar mostrant el ser recolzament als treballadors i treballadores en vaga amb manifestacions, encartellades i pintades exigint que tant l’Ajuntament de Barcelona com Transports de Barcelona S.A. es fes càrrec de la situació i internalitzes aquestes línies a l’empresa pública.

SAGALESLLUITA

Finalment el 26 d’abril d’aquell any es va arribar a un acord laboral, després de sis setmanes de vaga. L’empresa va retirar el despenjament del conveni col·lectiu, mantenint els treballadors integres les seves condicions econòmiques. Malgrat tot, la precarietat en el servei i en les condicions laborals han continuat fins a dia d’avui: horaris molt ajustats que posen en perill la seguretat del passatge, manca de personal de conducció i per gestionar les incidències, que encara empitjora més els caps de setmana quan directament no hi ha personal de control de regulació, vehicles sense un manteniment adequat i absent inversió en la millora del servei de transport que es realitza.

Ara mateix associacions de veïns i veïnes dels diferents barris afectats i sindicats que estan negociant el conveni de TB S.A., mitjançant la decisió de l’Assemblea de treballadors i treballadores, estan reclamant que el servei de Bus de Nou Barris passi a mans de l’empresa pública.

Així les coses i tenint en compte que el 31 de desembre de 2017 s’acaba la licitació que manté Sagalés amb aquestes quatre línies és el moment de posar sobre la taula el retorn de la gestió i la prestació del servei de Bus de Nou Barris (80, 81, 82 i 83) a Transports de Barcelona S.A. subrogant els treballadors de Sagalés amb les mateixes condicions de conveni col·lectiu que té la plantilla de TB S.A a partir del 1 de gener de 2018.

No hi ha temps per a més excuses. És temps de canvis. La petició veïnal i dels propis treballadors i treballadores de tants anys ha de ser escoltada aquest cop.

El temps de recuperar els serveis públics de mans privades ha començat i no es pot aturar.

* Maria José Lecha. Regidora de CUP Capgirem Barcelona