Segur que les retallades a educació que ha anunciat el Govern són culpa de no aprovar els pressupostos?

Segur que les retallades a educació que ha anunciat el Govern són culpa de no aprovar els pressupostos?

El departament d’Ensenyament de la Generalitat (encapçalat per Meritxell Ruiz, CDC) ha convocat reunions d’urgència aquesta setmana amb els directors dels centres de primària d’arreu de Catalunya. El motiu: explicar que de cara al curs que ve hi haurà retallades en personal.

L’ACCENT hem pogut parlar amb diverses persones que han assistit a aquestes reunions i expliquen que el Departament ha remarcat que les retallades són per culpa de no haver pogut aprovar els pressupostos de la Generalitat i els ha demanat amb insistència que transmetessin aquestes raons a les plantilles. Aquestes persones s’han posat en contacte amb L’ACCENT perquè consideren “escandaloses” les argumentacions del Departament. Totes elles volen guardar l’anonimat per no patir represàlies.

Pel que ha pogut saber L’ACCENT, a les reunions els representants de la Conselleria han assegurat que per culpa de no aprovar els pressupostos no es podrà aplicar la reducció de dues hores de la jornada laboral dels professionals més grans de 55 anys (cosa a què s’havien compromès), ni contractar 350 persones per suplir-los, ni tampoc es podrà renovar el contracte de diversos centenars d’educadors de reforç (la xifra donada pel Departament a les reunions varia entre 300 i 800 segons la font).

Però és cert que el motiu d’aquestes retallades cal imputar-lo al fet que no s’hagin aprovat els comptes del govern (i, de retruc, culpabilitzar la CUP, com ha insinuat el Departament a les reunions)?

Desmuntant les falsedats que està dient el Deprtament de Meritxell Ruiz (CDC)

N’hem parlat amb el grup d’educació de la CUP, a qui el departament a les reunions està imputant la responsabilitat d’aquestes reduccions de personal. Des de la CUP troben molt ofensiu aquesta actitud del Departament de Meritxell Ruiz i el primer que recorden és que “CDC ha retallat des de l’inici de la ‘crisi’ 5.000 milions d’euros”, i imputar als pressupostos actuals les noves retallades no s’ajusta a la realitat.

D’entrada, la Conselleria està dient que no pot reduir dues hores setmanals la jornada als majors de 55 anys perquè no es van aprovar pressupostos i que això impedirà contractar 350 docents més. Però aquesta decisió té data anterior al ple dels pressupostos: la resolució apareix al DOGC amb data 3 de juny, però el ple es va celebrar el 8 de juny.

A més, des de la CUP denuncien que la Conselleria d’Ensenyament va prendre altres decisions durant el mes de maig que ara està imputant al fet de no tenir els comptes aprovats. En concret: no pagar el mes de juliol al personal substitut o no convocar oposicions de FP, de primària ni de secundària (simplement es “reserven unes possibles 300” places per a FP el proper any).

Per què no hi ha diners?

Sobre les conseqüències de no haver aprovat els comptes que proposava el govern, des de la CUP alerten que “Junts pel Sí sap que, encara que s’hagués passat el tràmit de les esmenes a la totalitat, els pressupostos no entrarien en vigor l’1 de setembre; i això vol dir que no els podria utilitzar per incrementar la inversió com diu; en resum: o bé ens enganyava abans o bé ho vol fer ara”.

A més, recorden diverses actuacions de Junts pel Sí al Parlament que han impedit augmentar els ingressos que s’haurien pogut destinar a educació: “CDC va vetar que la llei de pressupostos inclogués una pujada d’impostos a les rendes altes que hagués permès afrontar la reversió de les retallades de manera real; i Junts pel Sí va votar, juntament amb el PP, en contra de la modificació de l’impost de successions un 5%, fet que hauria comportat 400 milions d’euros més de recaptació”. I afegeixen una dada rellevant: han quedat pendent 800 milions d’euros de romanent de la partida destinada a pagar interessos del deute, que si la Generalitat vol pot utilitzar per partides socials.

Amb tots aquests diners no hi hauria pogut problema per augmentar la partida d’ensenyament i contractar tot el personal necessari. I finalment recorden que “Junts pel Sí i el PP van votar favorablement a mantenir els concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe i que reben uns 25 milions d’euros anuals”.