Subscriu-t'hi.

Subscriu-te a L’ACCENT i ajuda a tirar endavant un projecte comunicatiu que també és teu!
Les subscripcions són la manera més directa de contribuir a que el projecte d’informació popular que representa L’ACCENT tiri endavant i el puguem editar quinzenalment. I és que el projecte se sostenta econòmicament amb el que denominem “finançament popular”, del qual les subscripcions en són la principal font.Tractant-se d’una publicació gratuïta, la subscripció esdevé un gest de militància i de compromís cap al projecte comunicatiu de L’ACCENT. En definitiva: cada persona que se subscriu al periòdic permet que una desena de persones, arreu del nostre país, hi pugui accedir. Aquest gest s’ha d’entendre per la pròpia funció política del projecte: ajudar a teixir uns Països Catalans més lliures i servir d’altaveu per a les lluites populars.

SUBSCRIURE-S’HI

COST SUBSCRIPCIÓ INDIVIDUAL: 5 euros al mes, 60 euros anuals COST SUBSCRIPCIÓ LOCAL o COL·LECTIU COL·LABORADOR: 10 euros al mes, 120 euros anuals
>> El pagament es fa –preferiblement– mitjançant domiciliació bancària que es cobra en 1, 2 o 4 pagaments al cap de l’any.

A més, es poden realitzar subscripcions solidàries consistents en pagar una quantitat mensual o anual superior a l’estipulada.

La forma més ràpida de realitzar-la és contactant a través del formulari, també podeu enviar un correu electrònic laccent.cat(a)gmail.com o carta al correu ordinari de les redaccions del periòdic. Hi heu d’incloure les dades personals i bancàries (Nom, adreça, telèfon i correu electrònic, modalitat de subscripció i número de compte).

  • c. Tordera 28, baixos 08012, Barcelona
  • c. Maldonado 46, baixos 46001 València

L’ACCENT volem reconèixer l’esforç dels i les subscriptores. És per això que gaudeixen de descomptes en material promocional i actes organitzats pel periòdic.

D’altra banda una segona forma de subscripció és la col·lectiva. Es tracta de les subscripcions de col·lectius i/o locals que esdevenen “col·laboradors de L’ACCENT”. L’aportació és el doble de la convencional i permet rebre 20 exemplars (la quantitat es pot acordar en cada cas). D’aquesta manera arribem a nous municipis dels Països Catalans i que aquests locals col·laboradors esdevinguin al mateix temps nous nodes de distribució.