Les múltiples vessants de l’antifeixisme surten al carrer a Barcelona