Paravaguisme processista o combat emancipador?  (7F i 21F)