Les dades del lloc de treball són una eina de guerra de classes
Com el capitalisme, no uns pocs mals actors, ha destruït Internet
El capitalisme de monopolis intel·lectuals i els seus efectes sobre el desenvolupament
Els reptes del capitalisme de plataforma: entendre la lògica d’un nou model de negocis