Causa general i amnistia
Amnistia total? Una resposta a la carta del moviment antirepressiu de Madrid