Edward P. Thompson i La formació de la classe treballadora a Anglaterra
Okupes contra les cordes: un nou revés a Anglaterra i Gal·les