El campament dels veterans de la Plaza de Mayo, dempeus 5 anys després