La demagògia del Círculo Balear  a les escoles d’Eivissa contra els docents en lluita i el català
‘La feina prèvia a la vaga fou més important que la mateixa vaga’