Els millors alumnes de la FAES
Que no mos furten la llengua, astí en català