“L’educació ha guanyat les eleccions a les Illes”
Remodelació del Govern Balear: Bauzá aposta
La solidaritat s’organitza a Mallorca