Veremonte no executa l’opció de compra sobre els terrenys de BCN World