«En l’aplicació del dret d’excepció, no hi ha diferència entre els estats democràtics i els autoritaris»
Demanen la revisió del cas dels 11 del Raval