‘La generació del Cala va posar la llavor d’un discurs que ha perdurat fins avui en dia’