‘La majoria dels músics viuen, vivim, dels moviments socials’