El desallotjament de Sant Cugat evidencia la necessitat d’un canvi d’estratègia per part de la PAH