Censura? No, Gràcies!
L’Ateneu Popular de Xàtiva presenta les “Nits baix del Castell” amb crítiques a l’obstruccionisme de l’Ajuntament