‘En nom de l’objectivitat veiem com s’esborren les causes polítiques de l’agressió a Clément’