“Els conflictes generats pel treball domèstic ens han explotat a la cara”