El socialisme i la guerra: el proletariat internacional organitzat front a la barbàrie
La Comuna 150 anys després “Fou l’unica vegada a la història que la ‘vil multitud’ prengué el protagonisme i fins i tot el poder”
La guerra civil a França
L’experiència de la comuna de París de 1871
Resolució dels Comuners