Crisi a BTV: COM és possible?
PWC: denominador comú en les retallades als mitjans de comunicació valencians i principatins
Josep Cabanyol (SICOM) “Acostar-se a la realitat no és contrainformació, és informació”
TDT: una història de prodigis no complerts