Hem de pagar les famílies les fotocòpies o el material escolar?