Congrés d’Habitatge: De l’atomització local a l’articulació d’un moviment plural: una victòria per a totes!