“El Congrés naix per abordar les qüestions que l’acadèmia oblida”