Aturem la contrareforma laboral:
“Els drets dels treballadors del Metro i dels usuaris han de confluir”
L’ús massiu d’externalitzacions i subcontrates deteriora les condicions de milers de treballadors