Palestina: pacients i treballadors sanitaris, objectius de les forces d’ocupació israelianes.