Contra Daesh, l’Imperialisme i els seus còmplices
Kobane, després de la guerra