La reacció dels veïns frena els matons de Desokupa a La Clota, a Barcelona
La ràbia i les llàgrimes d Eko Camp