Esfosa: trinxant drets per embotir-se de beneficis