Els reptes del capitalisme de plataforma: entendre la lògica d’un nou model de negocis