Concurrència a les eleccions sindicals i construcció d’un contrapoder obrer als Països Catalans des del sindicalisme anticapitalista
La Intersindical Valenciana guanya les eleccions a l’ensenyament públic no universitari