El curs passat els Països Catalans perderen trenta mil habitants més
L’emigració agreuja la sagnia de població jove als Països Catalans