El govern espanyol acaba amb els pocs avenços en el Règim d’Empleades de la Llar
Una nova oportunitat perduda en la nova llei d’empleades de la llar