La tecnologia digital a l’escola, un benefici real?
La trinxera a les aules: la lluita contra el neoliberalisme i l’espanyolisme
Capitalisme Digital i Educació: la crisi de la COVID-19 com a trampolí per l’assalt neoliberal a l’educació
Oportunitats guanyades
L’FP-Dual: oportunitats laborals i formatives en el context d’extrema precarietat.