En memòria de les víctimes del tràfic d’esclaus, adéu negrer!
Jo no sóc racista però…