Escoles Bressol: accés universal i equitatiu per a totes les persones, i a tots els barris de la ciutat